روان درماني به شيوه هايي گفته مي شود که در آن مشکلات رواني و عاطفي از طريق بيان مشکلات به يک درمانگر و گفتگو با او درمان مي گردد. روان درمانگر به شناخت شما ازخود و بهتر شدن توانايي مقابله تان کمک مي کند.

اهداف روان درماني عبارتند از:

- تغييرالگوهاي آسيب زاي رفتاري
- بهبود احساس ارزشمندي

- حل و فصل تعارض ها

روان درماني به ياد گرفتن در مورد خودتان کمک مي کند. در بعضي از موارد، شما ياد مي گيريد که چگونه گذشته را درک کرده و با زمان حال تطبيق دهيد. در موارد ديگر شما از آن دسته از پاسخ هاي تان که مشکلاتي را در زندگي شما ايجاد مي کنند، آگاه شده و شيوه هاي تغييرآنها را ياد مي گيريد.

روان درمانی وجودگرا

به عنوان رویکردی فلسفی به مردم و مشکلات انسانیت و وجود, عمدتا به درون مایه های زندگی سرو کار دارد تا به فنون. این درون مایه ها عبارتند از :

مرگ و زندگی, آزادی, مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران, یافتن معنای زندگی و کنار آمدن با احساس پوچی, آگاه شدن از خود و نگریستن به فراسوی مشکلات موجود و وقایع روزمره و همچنین برقراری روابط صادقانه و صمیمی با دیگران. مراحل مشاوره وجودی :

1- کمک به درمانجویان در مشخص کردن و روشن کردن فرض های آنها درمورد دنیا

2- بررسی منبع و اقتدار ارزش کنونی

3- کمک به افراد در به عمل آوردن آنچه درمورد خودشان آموخته اند.

درمانجویان معمولا به توانمندیهای خود پی میبرند و راههایی را برای به خدمت درآوردن این توانمندی ها برای وجود هدفمندشان پیدا میکنند

درمان شناختی-رفتاری

نوعی درمان روانشناختی است که میتواند فرد را در مدیریت و رفع مشکلات از طریق تغییر روشهای فکر کردن و رفتار کردن یاری کند.

CBT راهی است برای گفتگو درباره :

-راجع به خود چگونه فکر میکنید, راجع به جهان و افراد دیگر

-چگونه افکار و احساساتتان تحت تاثیر قرار میگیرد

درمان شناختی-رفتاری به فرد کمک میکند که چگونه فکر کند (شناخت) و چگونه عمل کند (رفتار). این تغییر می تواند به فرد احساس بهتری بدهد.این روش روان درمانی بر "اینجا و حالا" متمرکز است و به فرد می آموزد که بجای تمرکزبر دلایل فشارهای روانی در گذشته, چگونه میتوان موقعیت فعلی را ارتقا داد و از آن لذت برد.

درمان شناختی-رفتاری یکی ازاثربخش ترین روشهایی روان درمانی است, که بطور خاص زمانی که شکایت اصلی مراجع از اظطراب و افسردگی باشد, کارآمد خواهد بود.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

این شیوه ی درمان به اختصار (ACT) خوانده میشود, نوعی از درمان میتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار است. این روش درمانی که گاها تجربی و مشاهده ای است و مداخلات روانشناختی مانند "پذیرش" و "آگاهی" به خود را بعنوان راه اصلی و یا بهره وری از روشهای دیگر به مراجع ارائه میدهد تا انعطاف پذیری او را برای حل بحران های روانشناختی افزایش دهد.

موضوعیت این روش, شاد بودن و نادیده انگاشتن مشکلات نیست, بلکه گامی به جلو برداشتن بادرنظر گرفتن ارزشهای رفتاری است.

مهارت درک احساسات ناخوشایند, "عمل نکردن" حین آنها و اجتناب نورزیدن از موقعیتهایی که آنها را ایجاد میکند کلیدی ترین آموزه در این روش درمانی است

تاثیر درمانی این روش بسته به چگونگی و میزان ایجاد مثبت گرایی در مراجع است, این زمینه (مثبت گرایی) مراجع را به دریافت بهتر حقایق و توانمندیها راهنمایی میکند.

ACT همراه با یک فلسفه عملگرایی رشد یافته است. زبان و شناخت از اساسی ترین زمینه های این روش درمانی است.

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش از روش کلاسیک تر شناختی-رفتاری متمایز است, زیرا افکار, احساسات, هیجانات] خاطرات و دیگر رخدادهای شخصی را برای فرد قابل کنترل و قابل مشاهده میکند.

تاکید درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT), بر حضور و آگاهی در بودن و لحظه حال است, و با روشهایی مانند شناخا درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی, رواندرمانی عملگرا و رفتار درمانی دیالکتیکی به نام موج سوم رفتار درمانی شناخته میشود.

استفاده از این روش درمانی,در درمان اختلالاتی مثل دردهای مزمن, اعتیاد, ترک سیگار, افسردگی, اظطراب, سایکوزها, اظطراب کار, دیابت,اختلالات خوردن و اختلالات روانشناختی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

بیشتر بدانیم...

روان درمانی تحلیلی(Psychoanalytic Pschotherapy)

روان درمانی تحلیل شکل تعدیل یافته ای از روانکاوی(Psychoanalisis) که با کار زیگموند فروید آغاز شد اما در طول سالیان تحول یافته و با آثار بسیاری از نطریه پردازان روانکاوی ترکیب شده است.

در دنیای پیچیده ی ما شکلی مدرن از درمان روانکاوانه درمان مشکلات و دردهای عاطفی و راهی برای کشف خویشتن و رشد شخصی استهمین طور ابزاری درجهت برقراری ارتباط با دیگران و به طور کلی رابطه با دنیای پیرامون است.

در برخی از رویکردها به خصوص گرایش فرانسوی (لکانی)روانکاوی را به عنوان نظام جداگانه ای از روان درمانی درنظر میگیرند. در متون مرتبط در این سایت هرکجا سخن از روانکاوی است منظور درمان روانکاوانه یا همان روان درمانی تحلیلی است.