روانشناسی سلامت به مطالعهٔ فرایندهای رفتاری و روان شناختی در هنگام سلامت، بیماری و مراقبت سلامت می‌پردازد. این علم معطوف به درک این نکته است که چگونه عوامل فرهنگی، رفتاری و روان شناختی باعث سلامت یا بیماری جسمی می‌شود. مثال، عوامل استرس زای محیطی به مرور زمان، می‌تواند به سلامت آسیب وارد نماید. عوامل رفتاری هم می‌تواند سلامت شخص را تحت‌الشعاع قرار دهد.برای مثال، رفتارهای خاص (مثل مصرف دخانیات، سوء مصرف مشروبات الکلی) به مرور زمان،می تواند آسیب وارد کند و یا برعکس می تواند ارتقاء دهندهٔ سلامت باشد (مثل ورزش، رژیم غذایی کم چربی و...)

روان شناسان سلامت یک رویکرد روان شناختی زیستی اجتماعی را اتخاذ می‌کنند. به عبارت دیگر، روان شناسان سلامت، سلامت را علاوه بر این که مربوط به فرایندهای بیولوژیکی (برای مثال ،ویروس، تومور و غیره) می‌دانند، همچنین به عوامل روان شناختی (مانند افکار و اعتقادات)، رفتاری( مثلاً عادات)، و فرایندهای اجتماعی (مانند قومیت و وضعیت اقتصادی اجتماعی) هم مربوط می‌دانند

حوزه فعالیت روانشناسی سلامت:

1.درک عوامل زمینه ای و رفتاری موثر در بروز بیماری

2.پیشگیری از بیماری

3.بررسی اثرات بیماری

4.تجزیه و تحلیل انتقادی از سیاست های سلامتی

5.پژوهش و آموزش در راستای ارتقا سیستم ها و رفتارهای مرتبط با سلامتی

6.بهبود ارتباط  پزشک و بیمار

7.مدیریت درد

 

نوشته شده توسط:فرزاد یوسفی نیا-روانشناس بالینی