شادی (حال خوب) تنها خواسته آدمی است.يعنی آدمی از ارضا تمام نيازهايش به دنبال يك احساس خوشايند است. اگر غذا می‌خورد، می‌خوابد، به ديگران كمك می‌كند، ياد می‌گيرد، دعا می‌خواند يا... به دنبال شادمانی و حال خوش است.از طرفی اين مهارت هنرمندانه نياز به يادگيری، تكرار و تمرين دارد تا هر شخص بتواند نسبت به خود قبلی اش (و نه نسبت به ديگران) بيشتر و بيشتر شادی بيافريند.دوره هاي "هنر شادی آفرينی" به همين قصدطراحي شده تا به "هنرآموزان شادی" بياموزد چطور با كيف از "داشته ها" و لذت بردن از مسير حركت در راه رسيدن به "خواسته ها" شادي بيافرينند، چطور با "ترس "های ناسالم خود روبرو شوند و چگونه" انتخاب "های بهتری داشته باشند. در اين سلسله دوره‌ها همچنين با مفهوم "ارتباط سالم و شادی آفرينی" آشنا می‌شويم و ياد می گيريم چطور و كجا "بله يا نه" بگوييم و چگونه با ديگران، همسر ، فرزند و خدا ارتباط سازنده تری داشته باشيم.

 مدرس:

دکتر سعید صادقی-پزشک و هیپنوتراپیست

جهت شرکت در کارگاه تماس بگیرید: 36251846-031