گروه درمانی با رویکرد تحلیلی 

گروه درمانی سال‌هاست که به عنوان روشی موثر در رواندرماني شناخته شده است و تحقیقات زیادی از آن حمایت می‌کنند. این روش از درمان به اندازه‌ی درمان فردی و در بعضی موارد بیش از درمان فردی مفید است. گروه‌های درمانی با رویکردها و نگاه های مختلفی برگزار می‌شوند. گروه درمانی با رویکرد تحلیلی، يك گروه درماني با نظر به عوامل ناخودآگاه رفتار و هيجانات است. به عبارت ديگر، اين گروه با يك نگاه روان‌كاوانه رهبري مي‌شود. در این نوع گروه درمانی مانند سایر درمان های تحلیلی هیچگونه آموزش مستقیمی از سوی درمانگر که همان رهبر گروه است به اعضای گروه ارائه نمی شود، بلکه عنصر درمان کننده، تعابير درماني از سوي رهبر و تعاملات اعضای گروه با یکدیگر و نیز با رهبر گروه است.

كليه افراد با انواع دغدغه‌هاي رفتاري، رابطه‌اي و هيجاني مي‌توانند از اين گروه درماني سود ببرند، ولي دارا بودن یک ذهن روانشناختی و درگیر نبودن با آشفتگی‌های روانی ناتوان کننده،  پیش شرط شرکت در این گروه است.

اين گروه درمانی مانند سایر درمان‌های تحلیلی می‌تواند تا مدت‌های طولانی ادامه پیدا کند ولی از ديگر پیش شرط‌هاي شرکت در این گروه، یک تعهد ده جلسه‌ای برای شرکت در گروه است. پذیرش اعضای گروه از طریق مصاحبه‌ی فردی با رهبر گروه انجام می‌گیرد و پس از انجام مصاحبه، در صورتی که گروه برای فرد مناسب تشخیص داده شود، دفترچه‌ی راهنمایی به فرد داده می‌شود که موظف است قبل از شرکت در گروه، آن را به دقت مطالعه کند. تعداد شرکت کنندگان این گروه 5 تا 8 نفر و حداکثر 10 نفر است. پس از اتمام هر ده جلسه، مجددا ثبت نام  انجام می‌گیرد و ممکن است برخی از اعضا گروه را ترک کنند و یا اعضای دیگری اضافه شوند.

مدرس:

سرکار خانم مهسا موحد ابطحی- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

جهت شرکت در کارگاه تماس بگیرید: 36251846-031