کارگاه معنای زندگی

روایت درمانی یکی از انواع درمان های بالینی است که برای درمان انواع مختلفی از اختلالات روانی استفاده می شود. این نوع از درمان یکی از شاخه های درمان های استنباط گرا می باشد و در آن به افراد و مشکلاتشان به عنوان داستان نگریسته می شود و به مراجع آموزش می دهند که خود را جدای از مشکلات ببینند و مشکلات را جزیی از خود در نظر نگیرند، وقتی مراجعان از بیرون به مشکلات خود می نگرند، درمانگر آن ها را ترغیب می کند که مشکلات خود را باز نگری کرده و خالق داستان جدید زندگی خود باشند یعنی به گونه ای از نو داستان زندگیشان را برای خود تعریف کنند تا اینکه بتوانند بر مشکلات فایق آیند. از روایت درمانی در درمان اختلالات خلقی و اضطرابی مانند افسردگی، وسواس، اختلال استرس پس از ضربه و..... استفاده می شود. در این درمان به انسان به عنوان موجود آگاه و خلاق نگریسته می شود.

مدرس: 

جناب آقای اسماعیل محمدی

6 جلسه 2.5 ساعته