گروه درمانی مبتنی بر روابط بین فردی (برگرفته از روش اروین یالوم) گروه درمانی سال هاست که به عنوان روشی موثر در رواندرمای شناخته شده است و تحقیقات...

آیا شما جزء آن دسته افرادی هستید که قبلاً سعی کرده اند از وزن خود بکاهند و به هر دری زده اند تا آن را کاهش دهند یا پایین نگهدارند؟ اگر جزء افرادی...

کارگاه معنای زندگی روایت درمانی یکی از انواع درمان های بالینی است که برای درمان انواع مختلفی از اختلالات روانی استفاده می شود. این نوع از درمان یکی...

تحلیل رفتار متقابل یکی از شاخه‌های روان‌پزشکی مدرن است که توسط دکتر اریک برن (Eric Berne)، پایه‌گذاری شده است. این شاخه از روان‌شناسی به مطالعه‌ی...