عنوان دوره:
  •  اقتصاد 1
  • اقتصاد 2
  • اقتصاد 3
  • اقتصاد 4
مدرس: دکتر گلی
موضوعات:
  • چگونه می شود هم زنده بود هم هوشیار
  • هم شاد بود هم پارسا
  • هم عاقبت اندیش بود هم دم را غنیمت شمرد
  • اقتصاد انرژی حیاتی روشی است روان تنی برای توسعه پایدار شادی
نحوه ی اجرا: کارگاهی
مخاطبان: عموم با آگاهی و علاقمندی به فلسفه و انسان شناسی
مدت زمان: 60 ساعت
شهریه: 2500000 ریال
زمان: پنجشنبه و جمعه (2 ماه یکبار - هرفصل)