دکترای تخصصی مشاوره

حوزه فعالیت: 

  • مشاوره فردی
  • زوج درمانی