دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

فارغ التحصیل  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

حوزه فعالیت:

  • درمانگر تحلیلی
  • اختلالات بالینی