کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی کنت (آمریکا)

حوزه فعالیت:

  • رواندرمانگر تحلیلی
  • رشد دلبستگی