کارشناسی ارشد روانشناسی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد رودهن

حوزه فعالیت:

  • بازی درمانی
  • روان درمانی تحلیلی