مهمترین ارتباط ما، ارتباط با خودمان است، که مهم‌ترین مؤلفه آن عشق به خود است. عشق به خود، صرفاً تأیید خود یا خود گویی‌هایِ مثبت و الهام‌بخش نیست بلکه عشق به خود تمرین مهربانی و قدردانی نسبت به خودمان و گسترش آن نسبت به دیگران است.

لازمه عشق به خود انجام موارد زیر است:

۱. خودشناسی: برای شناختن نقاط ضعف و قوت، علایق و ارزش‌های خود وقت صرف کنید.

‌۲. با کودک درون خود ارتباط برقرار کنید: حتی نسبت به تجارب اشتباهات گذشته به دور از سرزنش و مهربانانه رفتار کنید، مثل زمانی که نسبت به رفتار کودکان رفتار مهربانانه‌ای دارید.

‌۳. خود واقعی‌تان را بشناسید و از مقایسه کردن خود و زندگی به روش دیگران دست بردارید.

‌۴. مهارت نه گفتن را بیاموزید تا کمتر تسلیم خواسته‌های غیرمنطقی دیگران شوید.

‌۵. همان‌طور که با دیگران رفتار محترمانه‌ای دارید لازم است با خودتان هم محترمانه رفتار کنید.

۶. به وعده‌هایی که به خودتان برای ارتقا عشق به خود داده‌اید عمل کنید. مثلا اگر به خودتان قول یک مسافرت تفریحی را داده‌اید عمل کردن به آن را در اولویت قرار دهید.