اگر هوش را به عنوان سخت افزار یک کامپیوتر در نظر بگیریم، می‌توان گفت نحوه به کارگیری هوش در واقع ویندوز آن کامپیوتر است. حال اگر به شیوه‌ای درست از هوش استفاده نشود میزان هوش فرد آسیب می‌بیند.

* افراد با هوش معمولاً هشت نوع عادت رفتاری دارند که به حفظ و ارتقاء هوش آنها کمک می‌کند:

۱.هر موقعیتی را فرصتی برای تجربه جدید در نظر میگیرند: به عنوان مثال هنگام صحبت با دیگران، فارغ از اینکه طرف مقابلشان چه کسی است به دنبال یادگیری چیزهای جدید میباشند.

۲.برای کیفیت و کمیت خواب اهمیت ویژهای قائل هستند: افراد باهوش ۷ الی ۸ ساعت خواب در شبانهروز را ضروری میدانند زیرا خواب کافی عملکرد آنها را ارتقا میدهد و برای آنها فوایدی نظیر کاهش استرس، کاهش دفعات بیماری شدن، کاهش وزن و بهبود خلق دارد.

۳.قبل از کمک گرفتن از دیگران در مورد روشهای مختلف حل مسئله فکر میکنند و حل مسائل را به عنوان چالشی برای کسب تجربه بیشتر میدانند.

۴.به خاطر علاقه زیادی که به یادگیری دارند مدام سوالات زیادی میپرسند و عمیقاً در مورد هر مسالهای فکر میکنند. همچنین معمولاً از چند منبع متفاوت اطلاعات کسب میکنند و از بین آنها بهترین روش را انتخاب میکنند.

۵.با الگو برداری از روش دیگران و اضافه کردن ایده و خلاقیت خود، روشی نو و کارآمد خلق میکنند.

۶.سعی میکنند روزانه ورزش کنند و فعالیت جسمانی قابل توجهی داشته باشد. ورزش با بهبود عملکرد مغز و کاهش خطرات بیماری قلبی و... کارایی آنها را افزایش میدهد.

۷.افراد باهوش یک سبک زندگی ساده و فارغ از پیچیدگیهای غیرضروری دارند. افراد باهوش معمولاً با انتخاب یک سبک زندگی ساده، انرژی خود را روی مسائل مهم و ارزشمند متمرکز میکنند و کمتر درگیر حاشیهها و مسائل غیرضروری زندگی میشوند.

۸.افراد باهوش معمولاً گرایش دارند توانمندی و هوش دیگران را تحسین کنند و به خوبی میدانند که تحسین دیگران فوایدی به مراتب بیشتر از تحقیر دیگران برای آنها دارد.