بررسی و تحلیل ازدواج در سالمندی

نیاز عاطفی پدر بزرگ ومادر بزرگ ها

مطابق با پژوهش ها احساس تنهایی میتواند منشا بسیاری از مشکلات روانی سالمندان از قبیل افسردگی، اضطراب، یاس، سرخوردگی و ... شود و همینطور یکی از منابع مهم رنج در سنین پیری احساس تنهایی است. و در واقع هر گونه کمک در رفع احساس تنهایی سالمندان که بهترین نوع آن در غالب ازدواج مجدد میتواند برآورده شود میتواند چون سدی در مقابل ایجاد مشکلات باشد و باعث بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس سالمندان شود.

در هر سنی انسان مطابق با آن شرایط سنی ومرحله رشدی که در آن قرار دارد نیازهایی دارد و میتوان گفت در اوایل سنین بزرگسالی نیاز به صمیمیت عاطفی و جنسی در انسان بیشترین نمود را پیدا میکند که در واقع از سن بلوغ این نیاز شروع می شود و در اوایل بزرگسالی به کمال میرسد.و به همین منظور شاید خیلی از افراد جامعه ازدواج را فقط برای اوایل بزرگسالی و دوران جوانی مناسب میدانند و گاها تحت تاثیر باورهای غلط ازدواج در سنین پیری را یک نوع هوس بازی در نظر می گیرند. اما اگر نیم نگاهی به اهداف ازدواج بیاندازیم ملاحظه خواهیم کرد که از اهداف مهم ازدواج در جوانی میتوان به صمیمیت عاطفی و برآورده کردن نیاز جنسی در قالب قانون و شرع و همینطور زایندگی و در نهایت کمال و آرامش اشاره کرد و به نوعی خود را با ازدواج تکمیل کنیم و این نشان میدهد

که فرد مجرد مطابق با دیدگاه علمی و دینی فردی تکامل نایافته و ناقص است و برای تکامل خود نیاز به ازدواج دارد. پس با ازدواج نیاز به صمیمیت و نیاز جنسی فرد به شکل شرعی و عرفی برآروده می شود و اما میخواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که اگر چه نیاز جنسی که یکی از اهداف ازدواج است با بالاتر رفتن سن و شروع دوران پیری نقش کمتری ایفا میکند و فرد تا حدودی نسبت به دوران جوانی خود ناتوان تر می شود و میل جنسی کمتری دارد اما هدف دیگر ازدواج که برآورده کردن نیاز به صمیمیت عاطفی با جنس مخالف است هنوز نقش پررنگی د ر سلسله نیاز های فرد دارد و حتی شاید بتوان گفت این نیاز صمیمیت و همدلی نه تنها با بالاتر رفتن سن کاهش پیدا نکند بلکه حتی خیلی پررنگتر از دوران جوانی نیز خود را نمایان سازد و به همین دلیل ازدواج بستری مناسب برای براورده کردن این نیاز در سنین پیری است و فرد میتواند اینگونه احساس خودباوری و عزت نفس مجددی پیدا کند و خود را همچنان در مسیر رشد قرار دهد.

شاید بهترین پاسخ برای نقش عشق و صمیمیت در زندگی سالمندی قبل از پژوهش های علمی، در آثار عرفا و شاعران به زیبایی نمایان است جایی که حافظ شیرازی به زیبایی نقش عشق را در سلامت روان سالمندان به رخ می کشد و این گونه می سراید:

گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم

یا در شعری دیگر صائب اینگونه به نقش عشق در دوران سالمندی و پیری اشاره می کند:

وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است چون زلیخا، عشق می ترسم جوان سازد مرا

همانگونه که در اشعار بالا ملاحظه میکنیم ادیبان و شاعران نیز به زیبایی به این نکته اشاره کردند که معجون عشق و علاقه میتواند سالمندان را به دوران جوانی برگرداند که خود این موضوع کنایه و اشاره ای به ایجاد تغییرات مثبت در سلامت روان افراد سالمند است.

شاید خیلی از باورهای ریشه در تعصبات و باورهای غلط دارد به عنوان مثال همگی این جمله را شنیدیم که سر پیری و معرکه گیری!

خود واژه تعصب از عدم انعطاف می اید و شاید بتوان گفت وقتی میگوییم تعصب، منظور نوعی پافشاری رو ی عقایدمان است بدون در نظر گرفتن شرایط خود و یا اطرافیانمان و به همین دلیل نمیتوان انعطاف لازم را نشان دهیم. و این تعصب گاهی شامل اطرافیان سالمندان می شود و ازدواج فرد سالمند را مطابق باورهای غلط نوعی ابروریزی در نظر می گیرند و گاهی این تعصب ریشه در باورهای خود فرد سالمند دارد و یا ترس از این که از طرف جامعه و یا فرزندان و اطرافیان خود طرد شود. برای بهبود دیدگاه و انعطاف خودمان باید در نظر بگیریم که نیازهای خودمان و والدینمان بیشتر اولویت دارد یا نوع نگاه مردم. فرزندانی که به دلیل ترس از حرف اطرافیان از ازدواج مجدد والدین خود جلوگیری میکنند باید در نظر داشته باشند که برای آنها نیز در آینده امکان دارد در سنین پیری این تنهایی اتفاق بیافتد و از طرف دیگر علاوه بر نیاز به صمیمیت عاطفی و همدم تحقفیقات نشان داده است که ازدواج و داشتن همسر در سنین پیری باعث افزایش قوای جسمی و روحی افراد سالخورده می شود و همینطور به دلیل کاهش استرس میتواتند به طول عمر آنها کمک کند و روند بهبودی بیماری را در آنها تسریع کند و همینطور باعث تقویت سیستم ایمنی بدن آنها خواهد شد.

پس اگر فرزندان نگران پدر و یا مادر تنهای خود هستند و دوست دارند که آنها را سالم تر و طولانی تر داشته یاشند بهتر است که روی عقاید و باورهای غلط خود پافشاری نکنند و به نیاز ازدواج در این سن و تاثیرات مثبت آن توجه کنند. رسانه ها در این زمینه و برای شکستن باورهای غلط می توانند نقش مهمی را ایفا کنند و با تهیه و تدارک برنامه هایی میتوانند فرهنگ و بستر لازم آن را در جامعه نهادینه کنند.

 

نوشته : امیرحسام خواجه