صرف تجربه بارداری خواب زنان را از همان سه ماهه اول تحت تاثیر قرار می ‌ دهد به گونه ‌ ای که حدود ۴۰ درصد از افراد باردار در سه ماهه اول، آشفتگی در...

شاید از خودتان بپرسید که چرا در مورد حوادث و رویدادها بسیار نگران و آسیب پذیر هستید و از قبول مسئولیت به خاطر ترس از شکست طفره می ‌ روید و اگر...

در پژوهشی که در دانشگاه آنگلیا راسکین (انگلستان) انجام شد نتایج نشان داد کودکانی که توانایی کلامی به هنجاری دارند در طول شب به طور میانگین به مدت ۳...

ارتباط بین کمال ‌ گرایی، احساس شرم و پرخاشگری براساس رویکرد سایکوداینامیک در افراد خودشیفته که مبتلا به افسردگی هستند. بروز پرخاشگری در بیماران...